Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 3/2023 od 08.05.2023.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I DIPLOMATSKE AKADEMIJE "KAZI DIKAMBAJEV" MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA KIRGISKE REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O USPOSTAVLJANJU MEHANIZMA POLITIČKIH KONSULTACIJA IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE GVINEJE BISAO ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCA DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I SPECIJALNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU ERAZMUS+ – PROGRAMU EVROPSKE UNIJE ZA OBRAZOVANJE, OBUKE, MLADE I SPORT ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU EVROPSKE UNIJE HORIZONT EVROPA – OKVIRNOM PROGRAMU ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE BOLIVARSKE REPUBLIKE VENECUELE O SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ANGOLE O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA DIPLOMATSKE I SLUŽBENE PASOŠE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SENEGAL O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA O IZRUČENJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA O PRAVNOJ I SUDSKOJ SARADNJI U GRAĐANSKIM I TRGOVINSKIM STVARIMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA O TRANSFERU OSUĐENIH LICA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA OKVIRNI ZAJAM ZA INFRASTRUKTURU U OBRAZOVANJU SRBIJE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA POVEZANE ŠKOLE U SRBIJI B IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O GRANIČNOJ KONTROLI U DRUMSKOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O VOJNOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O OSNIVANJU KULTURNO-INFORMATIVNIH CENTARA U SKOPLJU I U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE, MEDIJA, OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA I NAUKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRIZNAVANJU KVALIFIKACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU NA ZAPADNOM BALKANU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA DOKTORE MEDICINE, DOKTORE STOMATOLOGIJE I ARHITEKTE U KONTEKSTU CENTRALNO-EVROPSKOG SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI, SA ANEKSOM I, ANEKSOM II I ANEKSOM III ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODI KRETANJA SA LIČNIM KARTAMA NA ZAPADNOM BALKANU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SVEOBUHVATNOM STRATEŠKOM PARTNERSTVU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT RAZVOJA LOKALNE INFRASTRUKTURE I INSTITUCIONALNOG JAČANJA LOKALNIH SAMOUPRAVA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI ZAJAM ZA LIKVIDNOST EPS-A IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITU BR. CRS 1024 01 C IZMEĐU FRANCUSKE AGENCIJE ZA RAZVOJ, KAO ZAJMODAVCA I REPUBLIKE SRBIJE, KAO ZAJMOPRIMCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex