Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 3 od 18.03.2019.)


  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I KOMPANIJE METITO UTILITIES LTD. IZ UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA U VEZI SA RAZVOJEM I SPROVOĐENJEM PROJEKATA TRETMANA VODA I OTPADNIH VODA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2019)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA TURIZMA REPUBLIKE BUGARSKE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2019)
  • MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I DIGITALIZACIJE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2019)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2019)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I TRANSPORTNE ZAJEDNICE O SEDIŠTU STALNOG SEKRETARIJATA TRANSPORTNE ZAJEDNICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2019)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SARADNJI U OBLASTI UPOTREBE NUKLEARNE ENERGIJE U MIRNODOPSKE SVRHE NA OSNOVU POTVRĐENIH I INOVACIONIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2019)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O OČUVANJU POPULACIJA SLEPIH MIŠEVA U EVROPI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2019)
  • ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVEZNOG IZVRŠNOG VEĆA SKUPŠTINE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE MALEZIJE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK, SA PROTOKOLOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2019)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU USTAVA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA CIVILNU ZAŠTITU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex