Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 3 od 24.02.2015.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI AUDIOVIZUELNOG NASLEĐA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O INSTITUCIONALNOM OKVIRU INICIJATIVE ZA PREVENCIJU I SPREMNOST U SLUČAJU KATASTROFA ZA REGION JUGOISTOČNE EVROPE (2013) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U SLUČAJU KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA JAŠA TOMIĆ (REPUBLIKA SRBIJA) – FENJ (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA NAKOVO (REPUBLIKA SRBIJA) – LUNGA (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA VRBICA (REPUBLIKA SRBIJA) – VALKANJ (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O READMISIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex