Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 26/2021 od 28.12.2021.)


  • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2079 (2021) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA PROJEKTNI ZAJAM – UNIVERZITETSKA INFRASTRUKTURA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 26/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE KAMBODŽE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 26/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (ZAJAM ZA UGOVARANJE STRANOG PROJEKTA O IZGRADNJI) ZA PROJEKAT IZGRADNJE DRŽAVNOG PUTA 1.B REDA BR. 27 LOZNICA–VALJEVO–LAZAREVAC, DEONICA IVERAK–LAJKOVAC (VEZA SA AUTOPUTEM E-763 BEOGRAD–POŽEGA), IZMEĐU KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE, KAO ZAJMODAVCA I REPUBLIKE SRBIJE KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE POSTUPAJUĆI PREKO MINISTARSTVA FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 26/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU KREATIVNA EVROPA (2021–2027) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 26/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex