Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 25/2021 od 23.12.2021.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU IZMENA SPORAZUMA O POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ISLANDA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 25/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU IZMENE SPORAZUMA O POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 25/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU IZMENE SPORAZUMA O POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 25/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O VOJNOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 25/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ODLUKE MEŠOVITOG KOMITETA IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE BROJ 1 IZ 2021. GODINE O IZMENI I DOPUNI PROTOKOLA B UZ SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE U VEZI SA DEFINICIJOM POJMA "ROBA SA POREKLOM" I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 25/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 25/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O DAVANJU DOZVOLA ČLANOVIMA PORODICA OSOBLJA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ZA BAVLJENJE PLAĆENIM DELATNOSTIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 25/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MONGOLIJE O TRGOVINSKOJ I EKONOMSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 25/2021)>

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex