Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 24/2021 od 24.11.2021.)


  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW") I REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTAR FINANSIJA ("ZAJMOPRIMAC") ZA PROGRAM "INTEGRISANO UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM, FAZA Iˮ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex