Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 24 od 30.12.2015.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE ZA KULTURNO NASLEĐE, RUKOTVORINE I TURIZAM ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O JAVNO PRIVATNOJ PARTNERSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O POJEDNOSTAVLJENJU FORMALNOSTI U TRGOVINI ROBOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ŠVAJCARSKOG FEDERALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE NORVEŠKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I GENERALNE UPRAVE ZA KONTROLU KVALITETA, INSPEKCIJU I KARANTIN NARODNE REPUBLIKE KINE O KARANTINU I ZDRAVSTVENIM ZAHTEVIMA KOJI SE ODNOSE NA ZAMRZNUTO GOVEĐE MESO ZA IZVOZ IZ REPUBLIKE SRBIJE U NARODNU REPUBLIKU KINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA BEZBJEDNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE O SARADNJI U OBLASTI FORENZIČKIH ISPITIVANJA I VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • SPORAZUM O IZMENAMA PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE OD 18. SEPTEMBRA 2007. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex