Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 23 od 15.12.2015.)


  • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE (MUP SRBIJE) I FEDERALNE MIGRACIONE SLUŽBE (FMS RUSIJE) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O ZAŠTITI OD POPLAVA UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O RAZVOJNOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM KOMBINOVANOM TRANSPORTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE FINSKE O POLICIJSKOJ SARADNJI U SPREČAVANJU I BORBI PROTIV KRIMINALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE PROTIV REGRUTOVANJA, KORIŠĆENJA, FINANSIRANJA I OBUKE PLAĆENIKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O SUKCESIJI I KONSOLIDACIJI BILATERALNIH UGOVORA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI (PROJEKAT RESTRUKTURIRANJA EPS-A) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex