Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 22/2021 od 08.11.2021.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O PROSVETNOJ, KULTURNOJ I SPORTSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH MEKSIČKIH DRŽAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 22/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 22/2021)
  • PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA NARODNE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 22/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI (PAMETNA BROJILA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 22/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex