Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 21/2021 od 25.10.2021.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH I EVROPSKIH POSLOVA VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA O JAČANJU BILATERALNE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA DEMOKRATSKE REPUBLIKE SAO TOME I PRINSIPE O SARADNJI DIPLOMATSKIH AKADEMIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE INDONEZIJE O SARADNJI NA IZGRADNJI DIPLOMATSKIH KAPACITETA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE TURSKE O JAČANJU BILATERALNE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA, IMIGRACIJE I TRGOVINE ANTIGVE I BARBUDE O PRIJATELJSTVU I ZAJEDNIČKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O POLITIČKIM KONSULTACIJAMA IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA REPUBLIKE AZERBEJDŽAN NA KONZULARNIM POSLOVIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I SAVEZNE JAVNE SLUŽBE ZA SPOLJNE POSLOVE, SPOLJNU TRGOVINU I RAZVOJNU SARADNJU KRALJEVINE BELGIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI DIPLOMATSKE OBUKE IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I SPOLJNE TRGOVINE MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU AMANDMANA NA MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU U OBLASTI RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE ZAŠTITE IZMEĐU MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU ZAŠTITU STANOVNIŠTVA REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ODLUKE O IZMENI ANEKSA Ⅰ KONVENCIJE O PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA INDUSTRIJSKIH UDESA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE BELGIJE O POLICIJSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O IZMENAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O UKIDANJU VIZA ZA NJIHOVE DRŽAVLJANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O OSNIVANJU I USLOVIMA DELATNOSTI KULTURNO-INFORMATIVNIH CENTARA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PREVOZU PUTNIKA AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I ZVANIČNIH PASOŠA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE NIKARAGVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O VOJNOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O GRANIČNIM PRELAZIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O ZAJEDNIČKIM LOKACIJAMA NA GRANIČNIM PRELAZIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex