Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 21 od 26.11.2015.)


  • MEMORANDUM IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE SLUŽBE RUSKE FEDERACIJE ZA KONTROLU PROMETA NARKOTIKA O SARADNJI U BORBI PROTIV NOVIH PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I SAUDIJSKOG VISOKOG SAVETA ZA TURIZAM I NACIONALNU BAŠTINU KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU U OBLASTI OMLADINE IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE AGENCIJE ZA MLADE (RUSKA FEDERACIJA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE NA OČUVANJU MOSTA MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA U VIŠEGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE PORTUGALA U OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE, TEHNOLOGIJE, KULTURE, SPORTA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ŠVAJCARSKOG FEDERALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO REKE DRINE SA PRATEĆIM PUTNIM OBJEKTIMA NA LOKACIJI LJUBOVIJA–BRATUNAC ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE NORVEŠKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex