Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 20/2021 od 07.10.2021.)


  • IZMENE I DOPUNE TEHNIČKIH PROPISA KOJI SU SASTAVNI DEO KONVENCIJE O MEĐUNARODNIM ŽELEZNIČKIM PREVOZIMA (COTIF), KOJE SU NAVEDENE U DODATKU C – PRAVILNIK O MEĐUNARODNOM ŽELEZNIČKOM PREVOZU OPASNE ROBE (RID) 2021 ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex