Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 2/2023 od 03.03.2023.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU PROGRAMA AEO UPRAVE CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE I PROGRAMA ZA UPRAVLJANJE KREDITIMA PREDUZEĆA GENERALNE CARINSKE ADMINISTRACIJE NARODNE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2023)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA RAZVOJ REČNE TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE U SRBIJI B IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2023)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA ŽELEZNIČKI KORIDOR X U SRBIJI OKVIRNI SPORAZUM – GLOBALNA KAPIJA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2023)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O NAČINU FINANSIRANJA I IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, VOĐENJE UPRAVNIH POSTUPAKA ZA PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA, SAGLASNOSTI I GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PROJEKAT "HIDROTEHNIČKI I BAGERSKI RADOVI NA UREĐENJU KRITIČNOG SEKTORA ZA PLOVIDBU – UŠĆE DRINE I SAVE" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2023)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ESVATINI O KULTURNO-PROSVETNOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2023)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GABON U OBLASTI NAUKE, TEHNOLOGIJE, OBRAZOVANJA I KULTURE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2023)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU (ŽELEZNIČKI KORIDOR X U SRBIJI – DEONICA OD BEOGRADA DO NIŠA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2023)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU AKATA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex