Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 2/2021 od 18.02.2021.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICE KOJI ŽIVE U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU SA ČLANOVIMA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI KULTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KATAR ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O ZAJEDNIČKIM NABAVKAMA MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2021)
  • SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI KULTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KATAR ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O SARADNJI U OBLASTI BORBE PROTIV KRIJUMČARENJA MIGRANATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE LESOTO O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex