Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 2 od 27.03.2018.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SARADNJE REPUBLIKE BURUNDI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE BUGARSKE U OBLASTI RADA I SOCIJALNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU ZA SARADNJU NA PREVENCIJI I REŠAVANJU RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE – UPRAVE ZA TREZOR I DRŽAVNOG TREZORA MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE (PROTOKOL O SPOROVOĐENJU) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KANCELARIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA PROJEKTNE USLUGE O OSNIVANJU KANCELARIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA PROJEKTNE USLUGE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GVATEMALE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O SARADNJI U OBLASTI BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I OSTALIH ČLANICA INICIJATIVE ZA REFORMU OBRAZOVANJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI O SEDIŠTU SEKRETARIJATA INICIJATIVE ZA REFORMU OBRAZOVANJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE I OBRAZOVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE I OBRAZOVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU RADNOG ARANŽMANA IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA OBUKU ORGANA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA (CEPOL) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE SLUŽBE OBEZBEĐENJA RUSKE FEDERACIJE O SARADNJI I ZAJEDNIČKOM DELOVANJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE GRČKE O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O SARADNJI U OBLASTI SPROVOĐENJA ZAKONA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE O RECIPROČNOM PRIZNAVANJU I ZAMENI NACIONALNIH VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE BELGIJE O POLICIJSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex