Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 2 od 08.02.2016.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KOMISIJE AFRIČKE UNIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O NADLEŽNOSTI, MERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I IZVRŠENJU ODLUKA I SARADNJI U MATERIJI RODITELJSKE ODGOVORNOSTI I MERA ZA ZAŠTITU DECE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEĐUNARODNE KONVENCIJE PROTIV REGRUTOVANJA, KORIŠĆENJA, FINANSIRANJA I OBUKE PLAĆENIKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADA REPUBLIKE SRBIJE I KOMISIJE AFRIČKE UNIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O SUKCESIJI I KONSOLIDACIJI BILATERALNIH UGOVORA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • PROTOKOL O OBEZBEĐIVANJU FITOSANITARNIH ZAHTEVA IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE SLUŽBE ZA VETERINARSKI I FITOSANITARNI NADZOR RUSKE FEDERACIJE, KOD UZAJAMNIH ISPORUKA PROIZVODA SA VISOKIM FITOSANITARNIM RIZIKOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KUVAJTA O DONACIJI DRŽAVE KUVAJT REPUBLICI SRBIJI ZA OBNOVU OD RAZARAJUĆIH POPLAVA KOJE SU POGODILE REPUBLIKU SRBIJU MAJA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI ZA PROJEKAT "PODSTICANJE INVESTICIJA U ENERGETSKU EFIKASNOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE PREKO BANKARSKOG SEKTORA (EKO-KREDITI)" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O ZAJEDNIČKOJ PODRŠCI PROJEKTIMA "REFORMA STRUČNOG OBRAZOVANJA" I "UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE OKVIRNE KONVENCIJE O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI IZMEĐU TERITORIJALNIH ZAJEDNICA ILI VLASTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE LIBAN O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SPECIJALNIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex