Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 19 od 06.10.2015.)


  • ZAKON O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA STATUT SVETSKE TURISTIČKE ORGANIZACIJE A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) I A/RES/512(XVI) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O SPREČAVANJU ZAGAĐENJA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE MAĐARSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PRAVOVREMENOJ RAZMENI INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE MAROKO O SARADNJI U OBLASTI VETERINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex