Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 17/2021 od 13.09.2021.)


 • MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTIMA OMLADINE I SPORTA IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, KULTURE, SPORTA, NAUKE I TEHNOLOGIJE JAPANA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SARADNJE REPUBLIKE ITALIJE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICE DIPLOMATSKOG, KONZULARNOG I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SINGAPUR O OTKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE I IZBEGAVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ODLUKE 2014/2 O IZMENI ANEKSA I KONVENCIJE O PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA INDUSTRIJSKIH UDESA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2070 (2020) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA PROJEKTNI ZAJAM – STUDENTSKO STANOVANJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O IZMENAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O UKIDANJU VIZA ZA NJIHOVE DRŽAVLJANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KIPAR O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O OSNIVANJU I USLOVIMA DELATNOSTI KULTURNO-INFORMATIVNIH CENTARA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O RATNIM MEMORIJALIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE MAROKO O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex