Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 15 od 28.07.2015.)


  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O UNAPREĐENOJ SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I TRGOVINE MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE DVEJU ZEMALJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTRA UKRAJINE O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA I ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O IZRUČENJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex