Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 14/2021 od 19.07.2021.)


  • MEMORANDUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SVERDLOVSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) O SARADNJI U OBLASTI RAZVOJA TEHNOLOGIJA I INOVACIJA
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU IZMENA I DOPUNA 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 I 35 CARINSKE KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM PREVOZU ROBE NA OSNOVU ISPRAVE ZA MDP (KARNETA TIR) (KONVENCIJA TIR, 1975)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU IZMENE SPORAZUMA O POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ISLANDA
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU IZMENE SPORAZUMA O POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU ODLUKE MEŠOVITOG KOMITETA IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE BROJ 1 IZ 2021. GODINE O IZMENI I DOPUNI PROTOKOLA B UZ SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE U VEZI SA DEFINICIJOM POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNJE
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU PROJEKAT DALJINSKOG GREJANJA U KRAGUJEVCU, IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex