Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 14 od 09.12.2019.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2019)
  • SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I AGENCIJE ZA HRANU I VETERINARSTVO REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE I VETERINARSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2019)
  • ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SVETE LUCIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2019)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVRODŽAST-A ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex