Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 13/2021 od 12.07.2021.)


 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI PUTNIH MEĐUDRŽAVNIH MOSTOVA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE PORTUGALA U OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE, TEHNOLOGIJE, KULTURE, SPORTA I OMLADINE
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA GASNI INTERKONEKTOR NIŠ – DIMITROVGRAD – BUGARSKA (GRANICA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROGRAMSKI ZAJAM ZA RAZVOJNE POLITIKE ZA EFIKASNOST JAVNOG SEKTORA I ZELENI OPORAVAK) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT INTEGRISANOG RAZVOJA KORIDORA REKE SAVE I DRINE PRIMENOM VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT MODERNIZACIJE ŽELEZNIČKOG SEKTORA U SRBIJI PRIMENOM VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITNOM ARANŽMANU BR. 0020008959 KOJI SE ODNOSI NA NEOBEZBEĐENI ZAJAM DO IZNOSA OD 431.685.732,79 EVRA UZ GARANCIJU UKEF U CILJU FINANSIRANJA ODREĐENIH GRAĐEVINSKIH USLUGA OD STRANE BECHTEL ENKA UK LIMITED, KOJI POSLUJE U SRBIJI PREKO BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK BEOGRAD ZA POTREBE PRIVREDNOG DRUŠTVA "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD U VEZI SA IZGRADNJOM INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-761 DEONICE POJATE–PRELJINA (MORAVSKI KORIDOR) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE, POSTUPAJUĆI PREKO MINISTARSTVA FINANSIJA KAO ZAJMOPRIMCA I J.P. MORGAN AG KAO AGENTA I JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH KAO ARANŽERA I JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH KAO PRVOBITNOG ZAJMODAVCA
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITU BR. CRS 1015 02 D IZMEĐU FRANCUSKE AGENCIJE ZA RAZVOJ I REPUBLIKE SRBIJE ZA PROJEKAT MODERNIZACIJE ŽELEZNIČKOG SEKTORA U SRBIJI FAZA 1
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITU BR. CRS 1020 01 Y IZMEĐU FRANCUSKE AGENCIJE ZA RAZVOJ I REPUBLIKE SRBIJE ZA REALIZACIJU PROGRAMA URBANE SREDINE OTPORNE NA KLIMATSKE PROMENE
 • 1
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU, TRGOVINI I SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE, ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE U VEZI SA TRILATERALNIM PRISTUPOM PRAVILIMA O POREKLU I ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE O VEZI IZMEĐU PROTOKOLA O IRSKOJ/SEVERNOJ IRSKOJ I SPORAZUMA O PARTNERSTVU, TRGOVINI I SARADNJI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex