Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 12/2021 od 01.07.2021.)


 • IZMENE I DOPUNE TEHNIČKIH PROPISA KOJI SU SASTAVNI DEO KONVENCIJE O MEĐUNARODNIM ŽELEZNIČKIM PREVOZIMA (COTIF), KOJI SU NAVEDENI U ATMF PRILOGU A DODATKA G – PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANJE (UREDBA ECM) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2021)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA REPUBLIKE POLJSKE O UNAPREĐENJU BILATERALNE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2021)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA DIGITALNU UPRAVU REPUBLIKE GRČKE O SMANJENJU MEĐUNARODNIH TARIFA ZA ROMING ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ANEKSA 1 SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O SARADNJI U OBLASTI SPROVOĐENJA PRIORITETNIH PROJEKATA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA ZA IZMENU I DOPUNU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O NAUČNOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DOMINIKANSKE REPUBLIKE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA I ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN U OBLASTI ZAŠTITE BILJA I BILJNOG KARANTINA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, S JEDNE STRANE I EVROAZIJSKE EKONOMSKE UNIJE I NJENIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BELORUSIJE O IZRUČENJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SINGAPUR O OTKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE I IZBEGAVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex