Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 12 od 27.09.2018.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I HRANE REPUBLIKE SLOVENIJE O SARADNJI IZMEĐU MLADIH POLJOPRIVREDNIKA REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SLOVENIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I ZAJEDNICA REPUBLIKE KABO VERDE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU ZAŠTITU SJEDINJENIH DRŽAVA MEKSIKA U OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O POLITIČKIM KONSULTACIJAMA IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I REGIONALNIH INTEGRACIJA REPUBLIKE GANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU DODATNOG PROTOKOLA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU UZ SPORAZUM IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU O PRIMENI GARANTIJA U VEZI SA UGOVOROM O NEŠIRENJU NUKLEARNOG ORUŽJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • PISMO O NAMERAMA REPUBLIKE BUGARSKE, REPUBLIKE GRČKE I REPUBLIKE SRBIJE O SARADNJI U OBLASTI POVEZANE I AUTOMATIZOVANE VOŽNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE LIBERIJE O SARADNJI U OBLASTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH DELATNOSTI, TEHNIČKIH I TEHNOLOŠKIH INOVACIJA, OBUKA I STRUČNIH PROGRAMA U OBLASTI POLJOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU AKATA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA 5 UZ SPORAZUM O IZMENI I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI I ODLUKE ZAJEDNIČKOG KOMITETA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI BROJ 3/2015 USVOJENE 26. NOVEMBRA 2015. O IZMENI ODLUKE ZAJEDNIČKOG KOMITETA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI BROJ 3/2013, U VEZI SA ANEKSOM 4 SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI (CEFTA 2006), PROTOKOL O DEFINICIJI POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODE ADMINISTRATIVNE SARADNJE IZ ČLANA 14. ST. 1. I 3, USVOJENE 20. NOVEMBRA 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE SAVETA EVROPE O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI (REVIDIRANA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNOG SPORAZUMA ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE O SPROVOĐENJU KONVENCIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ODLUKE MEŠOVITOG KOMITETA IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE BROJ 1/2018 O IZMENI PROTOKOLA B UZ SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE O DEFINICIJI POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNJE I ODLUKE MEŠOVITOG KOMITETA IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE BROJ 2/2018 O IZMENI ANEKSA IV SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE O OLAKŠAVANJU TRGOVINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA I SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE I PROTOKOLA III O TRGOVINI USLUGAMA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ NAGOJE O PRISTUPU GENETIČKIM RESURSIMA I PRAVEDNOJ I JEDNAKOJ RASPODELI KORISTI KOJE PROISTIČU IZ NJIHOVOG KORIŠĆENJA UZ KONVENCIJU O BIOLOŠKOJ RAZNOVRSNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ISPORUKAMA PRIRODNOG GASA IZ RUSKE FEDERACIJE U REPUBLIKU SRBIJU OD 13. OKTOBRA 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ARGENTINE O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ITALIJE O OLAKŠANJU PRIMENE EVROPSKE KONVENCIJE O EKSTRADICIJI OD 13. DECEMBRA 1957. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ITALIJE O OLAKŠANJU PRIMENE EVROPSKE KONVENCIJE O MEĐUSOBNOM PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA OD 20. APRILA 1959. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O TRGOVINSKO-EKONOMSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KIRGISKE REPUBLIKE O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽANA O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KIPRA O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI RAZMENJENIH TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ, TRGOVINSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KATARA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KAZAHSTAN O IZRUČENJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KAZAHSTAN O PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KAZAHSTAN O TRANSFERU OSUĐENIH LICA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SAN MARINO O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU HONGKONŠKE MEĐUNARODNE KONVENCIJE O BEZBEDNOM I EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOM RECIKLIRANJU BRODOVA, 2009 ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex