Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 11 od 16.08.2018.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O NADZORU I UPRAVLJANJU BRODSKIM BALASTNIM VODAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2018)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE SLUŽBE OBEZBEĐENJA RUSKE FEDERACIJE O SARADNJI I ZAJEDNIČKOM DELOVANJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2018)
  • ODLUKA BR. 1/2017 EU-EFTA ZAJEDNIČKOG ODBORA O ZAJEDNIČKOM TRANZITU OD 5. DECEMBRA 2017. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA KONVENCIJE OD 20. MAJA 1987. GODINE O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex