Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 10 od 06.09.2019.)


 • ADMINISTRATIVNI SPORAZUM U OBLASTI REFORME JAVNE UPRAVE, UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI IZMEĐU MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTRA ZA POSLOVE JAVNE UPRAVE I JAVNE RAČUNE REPUBLIKE FRANCUSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I GENERALNE UPRAVE CARINA NARODNE REPUBLIKE KINE O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA IZMEĐU MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • MEMORANDUM O SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE, JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE I VISOKOG SAVETA JAVNOG BELEŽNIŠTVA REPUBLIKE FRANCUSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU AKTA O OSNIVANJU AZIJSKE INFRASTRUKTURNE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KIPRA O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O USPOSTAVLJANJU ZAJEDNIČKIH KONTROLA NA GRANIČNOM PRELAZU ZA MEĐUNARODNI DRUMSKI SAOBRAĆAJ PREŠEVO (REPUBLIKA SRBIJA) – TABANOVCE (REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O ZAPOŠLJAVANJU GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SLOVENIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU DRŽAVNO PRIZNATIH JAVNIH ISPRAVA O STEČENOM NIVOU OBRAZOVANJA IZDATIH U REPUBLICI SRBIJI I MAĐARSKOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI NASTAVE FRANCUSKOG JEZIKA U OBRAZOVNO-VASPITNIM USTANOVAMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • SPORAZUM O ZAJEDNIČKIM AKTIVNOSTIMA U OBLASTI OSIGURANJA KVALITETA I PRIZNAVANJU AKREDITACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DOMINIKANSKE REPUBLIKE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE O UKIDANJU VIZA NA DIPLOMATSKE I SLUŽBENE PASOŠE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SURINAMA O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE PRIBAVLJANJA VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH, DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I ZVANIČNIH/SPECIJALNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE PARAGVAJ O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, ZVANIČNIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex