Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 10 od 15.11.2016.)


 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA BEZBEDNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE O SARADNJI U OBLASTI FORENZIČKIH ISPITIVANJA I VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2016)
 • OKVIRNI SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I NACIONALNE KOMISIJE ZA RAZVOJ I REFORME NARODNE REPUBLIKE KINE O RAZVOJU SARADNJE U OBLASTI PROIZVODNIH KAPACITETA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2016)
 • UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI ZA PROJEKTE "UVOĐENJE INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM", "BIOLOŠKA RAZNOVRSNOST I ZAŠTITA VODA U PALIĆKOM I LUDAŠKOM JEZERU" I "JAČANJE SOCIJALNE INFRASTRUKTURE U OPŠTINAMA KOJE SU POGOĐENE IZBEGLIČKOM KRIZOM" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2016)
 • UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O TEHNIČKOJ SARADNJI ZA PROJEKTE "REFORMA JAVNE UPRAVE", "REFORMA JAVNIH FINANSIJA" I "PODSTICANJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SRBIJI I NJIHOVE KOMPATIBILNOSTI SA STANDARDIMA EU" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA "APEKS ZAJAM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I DRUGE PRIORITETE III/B" IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 1768 (2012) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 1830 (2014) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU FONDA ZA ZAPADNI BALKAN, SA STATUTOM FONDA ZA ZAPADNI BALKAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KOREJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROGRAM MODERNIZACIJE I OPTIMIZACIJE JAVNE UPRAVE) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I FONDA ZA RAZVOJ ABU DABIJA ZA BUDŽETSKU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex