Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 1/2023 od 13.02.2023.)


 • OBAVEŠTENJE O DATUMU PRESTANKA VAŽENJA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REVOLUCIONARNE VLADE REPUBLIKE KUBE O UKIDANJU VIZA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU PRESTANKA VAŽENJA SPORAZUMA O UKIDANJU VIZA IZMEĐU SAVEZNOG IZVRŠNOG VEĆA SKUPŠTINE SFRJ I VLADE REPUBLIKE BOLIVIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I SPOLJNE TRGOVINE MAĐARSKE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICA DIPLOMATSKOG, KONZULARNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ODLUKE ZAJEDNIČKOG KOMITETA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI BROJ 1/2021 O IZMENI ANEKSA 4 SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI (CEFTA 2006), KOJIM SE UTVRĐUJE PROTOKOL O DEFINICIJI POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODE ADMINISTRATIVNE SARADNJE IZ ČLANA 14. ST. 1. I 3. I UKIDANJU I ZAMENI ODLUKA ZAJEDNIČKOG KOMITETA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI BR. 3/2013 I 3/2015 ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU OKVIRNOG SPORAZUMA O FINANSIJSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE KOMISIJE O PRAVILIMA ZA SPROVOĐENJE FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE REPUBLICI SRBIJI U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA III) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE MAROKO O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O PRIJATELJSKIM ODNOSIMA I SARADNJI U OBLASTI STRATEŠKOG PARTNERSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • OBAVŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU OKVIRNOG PROTOKOLA O FINANSIJSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE U OBLASTI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I SPECIJALNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU ERAZMUS+ – PROGRAMU EVROPSKE UNIJE ZA OBRAZOVANJE, OBUKE, MLADE I SPORT ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU EVROPSKE UNIJE HORIZONT EVROPA – OKVIRNOM PROGRAMU ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE, SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE CRNE GORE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O ARANŽMANIMA ZEMLJE DOMAĆINA U VEZI SA STATUSOM STALNE ORGANIZACIJE BALKANSKIH VOJNOMEDICINSKIH SNAGA I NJENOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE BANGLADEŠ O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ANGOLE O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA DIPLOMATSKE I SLUŽBENE PASOŠE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O VOJNOTEHNIČKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽANA O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SENEGAL O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ANGOLE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I JAVNOG REDA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE EKVATORIJALNE GVINEJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI (OBNOVA TERETNOG VOZNOG PARKA SRBIJE) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex