Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 1/2021 od 01.02.2021.)


 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O SARADNJI U OBLASTI SPROVOĐENJA PRIORITETNIH PROJEKATA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARSTVA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOM PUTOVANJU DRŽAVLJANA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O INDUSTRIJI I TEHNOLOGIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2021)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE HONG KONGA SPECIJALNOG ADMINISTRATIVNOG REGIONA NARODNE REPUBLIKE KINE O OTKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE I IZBEGAVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU DRUGOG DODATNOG PROTOKOLA SVETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU IZMENE MEĐUNARODNE KONVENCIJE O HARMONIZOVANOM SISTEMU NAZIVA I ŠIFARSKIH OZNAKA ROBE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SARADNJI U BORBI PROTIV TERORIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRENOSU NADLEŽNOSTI ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRANA U OBLASTI ZAŠTITE BILJA I BILJNOG KARANTINA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2021)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex