Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 1 od 27.01.2020.)


  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA RAZVOJ MLADIH I SPORTA SVETE LUCIJE O SARADNJI U OBLASTIMA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)
  • MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTIMA OMLADINE I SPORTA IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I VISOKOG SAVETA ZA OMLADINU I SPORT DRŽAVE PALESTINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE GRČKE O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADA DRŽAVA UČESNICA CRNOMORSKE EKONOMSKE SARADNJE (BSEC) O SARADNJI U PRUŽANJU POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA I HITNOM REAGOVANJU NA PRIRODNE I IZAZVANE KATASTROFE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O REGULISANJU DUGA REPUBLIKE SRBIJE PREMA SLOVAČKOJ REPUBLICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU MARAKEŠKOG UGOVORA ZA OMOGUĆAVANJE PRISTUPA OBJAVLJENIM DELIMA OD STRANE LICA KOJA SU SLEPA, SLABOVIDA ILI NA DRUGI NAČIN ONEMOGUĆENA DA KORISTE ŠTAMPANE MATERIJALE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SARADNJI U OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOGIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O PREDAJI PETERBURŠKOG LISTA MIROSLAVLJEVOG JEVANĐELJA REPUBLICI SRBIJI I SLIKA NIKOLAJA KONSTANTINOVIČA RERIHA RUSKOJ FEDERACIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O STATUSU FRANCUSKE ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex