Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 1 od 10.01.2018.)


  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA REPUBLIKE GRČKE ZA PERIOD 2017–2021. ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVNE KORPORACIJE ZA PODRŠKU IZRADE, PROIZVODNJE I IZVOZA VISOKOTEHNOLOŠKIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA "ROSTEH" O SARADNJI U OBLASTIMA INOVACIJA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • MEMORANDUM O SPROVOĐENJU INTERREG – IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE BUGARSKA–SRBIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O SPROVOĐENJU INTERREG–IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA–BUGARSKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ZAJEDNIČKE KONVENCIJE O SIGURNOSTI UPRAVLJANJA ISTROŠENIM GORIVOM I O SIGURNOSTI UPRAVLJANJA RADIOAKTIVNIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • ODLUKA MEŠOVITOG KOMITETA BR. 3/2017 OSNOVANOG SPORAZUMOM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O DODAVANJU PROTOKOLA III SPORAZUMA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVINU USLUGAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I ADMINISTRACIJE KURSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) O USPOSTAVLJANJU MEĐUNARODNIH I SPOLJNOEKONOMSKIH VEZA U TRGOVINSKO-EKONOMSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • ODLUKA MEŠOVITOG KOMITETA BR. 2/2017 OSNOVANOG SPORAZUMOM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PROTOKOLA I SPORAZUMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex