Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 1 od 15.03.2017.)


  • MEMORANDUM IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA CRNE GORE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2017)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU U OBLASTI DIGITALIZACIJE JAVNE UPRAVE IZMEĐU MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA JAVNU UPRAVU REPUBLIKE SLOVENIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2017)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I SAUDIJSKOG VISOKOG SAVETA ZA TURIZAM I NACIONALNU BAŠTINU KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2017)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH NACIJA O CENTRALNOJ KANCELARIJI PROJEKTA TRANS-EVROPSKE ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2017)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2017)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJU NA SNAGU PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, SA JEDNE STRANE I EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA DRUGE STRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2017)
  • PROGRAM KULTURNE SARADNJE IZMEĐU MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE ALBANIJE ZA PERIOD 2017-2021 ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2017)
  • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH NACIJA O CENTRALNOJ KANCELARIJI PROJEKTA TRANS-EVROPSKE ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex