Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 1 od 11.01.2016.)


  • IZMENE I DOPUNE TEHNIČKIH PROPISA KOJI SU SASTAVNI DEO USTAVA I KONVENCIJE MEĐUNARODNOG SAVEZA ZA TELEKOMUNIKACIJE, USVOJENE NA SVETSKOJ KONFERENCIJI O RADIO-KOMUNIKACIJAMA 17. FEBRUARA 2012. GODINE U ŽENEVI, ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRANA O EKONOMSKOJ SARADNJI NA TREĆIM TRŽIŠTIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O ZAJEDNIČKOJ AFIRMACIJI EKONOMSKOG POJASA I PUTA SVILE I POMORSKOG PUTA SVILE 21. VEKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)
  • PROTOKOL IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE (PROTOKOL O SPROVOĐENJU) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex