Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 8 od 27.03.2019.)


 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o izmenama Odluke o auto taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina
 • Odluka o izmeni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Narodnog muzeja u Zrenjaninu
 • Odluka o konverziji pripadajućeg dela poreza na zarade u kapital Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida - Zaštitna radionica D.O.O. Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Odluka o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Zaključak o razmatranju Izveštaja o radu Zaštitnika građana grada Zrenjanina za 2018. godinu
 • Izveštaj o radu Zaštitnika građana grada Zrenjanina za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Komunalne policije grada Zrenjanina za 2019. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata Zaštitnika građana za teritoriju grada Zrenjanina
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i postavljenju članova Gradskog štaba za vanredne situacije
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju tri člana Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex