Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 8 od 13.04.2018.)


  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 8/2018 - prečišćen tekst)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2011 i 8/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex