Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 7 od 03.04.2020.)


  • Zaključak o usvajanju Programa monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina u toku 2020. i 2021. godine
  • Program monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina u toku 2020. i 2021. godine
  • Odluka o pristupanju proširenju "Slobodne zone Zrenjanin"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex