Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 5 od 23.02.2018.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JP "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM" ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex