Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 38 od 26.12.2017.)


  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠĆEN GRADSKI PREVOZ NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 36/2016 i 38/2017)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA U TOKU 2018. I 2019. GODINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 38/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex