Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 33 od 30.11.2017.)


  • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2013, 11/2014, 25/2014, 21/2016, 5/2017, 16/2017 i 33/2017)
  • ODLUKA O KORIŠĆENJU, ODRŽAVANJU I UPRAVLJANJU SLUŽBENIM ZGRADAMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA KOJE KORISTE ORGANI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 33/2017)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2013 i 33/2017)
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU ULICA, PUTEVA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA U ZIMSKOM PERIODU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 33/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE "REZERVATI PRIRODE" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 35/2016 - prečišćen tekst i 33/2017)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA JAVNE I DRUGE NAMENE NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 9/2010, 5/2011, 23/2011, 22/2013 - dr. odluka, 37/2013, 11/2014, 13/2014, 25/2014, 31/2014, 8/2015, 14/2015, 21/2016, 5/2017, 16/2017 i 33/2017)
  • ODLUKA O UREĐENJU GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2013, 13/2014, 25/2014, 14/2017 i 33/2017)
  • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U GRADU ZRENJANINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2013 i 33/2017)
  • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2017, 19/2017, 26/2017, 32/2017 - ispr. i 33/2017)
  • ZAKLJUČAK KOJIM SE NALAŽE JAVNIM PREDUZEĆIMA I DRUGIM OBLICIMA ORGANIZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ZRENJANIN DA 50% DOBITI, ODNOSNO VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2016. GODINU UPLATE U BUDŽET GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 33/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex