Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 29 od 27.11.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopuni Statuta grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zrenjanina
 • Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Berbersko Bolnica" u Zrenjaninu
  • - Tekstualni deo Plana
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Gradnulica" u Zrenjaninu
  • - Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Gradnulica" u Zrenjaninu na životnu sredinu
  • - Grafički prikaz
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Klek
  • - Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Klek na životnu sredinu
  • - Grafički prikaz
 • Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Zrenjanina
 • Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Taraš" Taraš za period od 01.02.2020. godine do 31.12.2024. godine
 • Odluka o raspisivanju referenduma o uvođenju samodoprinosa na teritoriji
 • Mesne zajednice "Taraš" Taraš za period od 01.02.2020. godine do 31.12.2024. godine
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - Most
  • - Statut Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - Most
 • Program o izmenama i dopunama Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Plana Javnog zdravlja grada Zrenjanina za period od 2020. do 2026. godine
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove
 • Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje referenduma o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Taraš" Taraš za period od 01.02.2020. - 31.12.2024. godine
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije
 • Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole "Nikola Tesla" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole "Nikola Tesla" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Servo Mihalj" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Servo Mihalj" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Sveti Sava" Stajićevo
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Sveti Sava" Stajićevo
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin
 • Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex