Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 29 od 20.12.2018.)


 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2018)
 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE, PRAVOBRANILAŠTVA I STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA ZRENJANINA ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2018)
 • ODLUKA O AUTO TAKSI PREVOZU PUTNIKA I LIMO SERVISU NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2018)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2017, 14/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 37/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U ORGANIMA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 2/2012, 23/2012, 21/2013, 11/2014, 21/2016, 29/2016 i 29/2018)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA ORGANIZACIONE OBLIKE U SISTEMU GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 26/2017, 37/2017, 7/2018, 14/2018 i 29/2018)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ULICA, PUTEVA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA U ZIMSKOM PERIODU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 33/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU "JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2017 - prečišćen tekst, 7/2018 i 29/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 8/2015, 14/2015, 19/2016, 31/2016, 14/2017, 7/2018 i 29/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU URBANISTIČKIH ZONA I BLOKOVA OBAVEZNOG TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA SVOJSTAVA ZGRADA, OBAVEZNOM ODRŽAVANJU SPOLJNOG IZGLEDA ZGRADA I BESPOVRATNOM SUFINANSIRANJU OBNOVE FASADA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2018)
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 7/2018, 14/2018, 24/2018 i 29/2018)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE "FRANKOPANOVA" U "METOHIJSKU" U ZRENJANINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2018)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE "NARODNOG FRONTA" U "DR SLAVKA ŽUPANSKOG" U ZRENJANINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex