Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 28 od 25.10.2017.)


  • PRAVILNIK O UČENIČKIM I STUDENTSKIM STIPENDIJAMA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 28/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex