Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 26 od 28.09.2017.)


  • ODLUKA O EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA U GRADU ZRENJANINU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA ORGANIZACIONE OBLIKE U SISTEMU GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU KOMUNALNE HIGIJENE
  • ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA
  • ODLUKA O PLATAMA, DODACIMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANJIMA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA ZRENJANINA
  • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA ZRENJANINA
  • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU
  • STATUT GRADA ZRENJANINA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex