Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 24 od 27.09.2019.)


 • Rešenje o izboru Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zamenika Zaštitnika građana za teritoriju grada Zrenjanina
 • Rešenje o izboru zamenika Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina
 • Rešenje o razrešenju člana Komisije za predstavke i predloge
 • Rešenje o izboru člana Komisije za predstavke i predloge
 • Rešenje o razrešenju člana Saveta za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti na teritoriji grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju člana Saveta za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti na teritoriji grada Zrenjanina
 • Rešenje o razrešenju sekretara Komisije za komasaciju katastarske opštine Botoš
 • Rešenje o imenovanju sekretara Komisije za komasaciju katastarske opštine Botoš
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Kulturnog centra Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Kulturnog centra Zrenjanina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex