Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 24 od 01.09.2017.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JP "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" ZRENJANIN NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA ZA OBAVLJANJE USLUGA ZA GRAD ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 20/2017 i 24/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex