Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 22 od 31.08.2018.)


  • REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 21/2018 - prečišćen tekst i 22/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex