Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 20 od 31.07.2017.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" ZRENJANIN NA KOREKCIJU CENA IZNOŠENJA I DEPONOVANJA SMEĆA ZA DOMAĆINSTVA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JP "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" ZRENJANIN NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA ZA OBAVLJANJE USLUGA ZA GRAD ZRENJANIN

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex