Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 2 od 28.02.2020.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina
 • Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Melenci
 • Tekstualni deo Plana
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa "SOS Rusanda" u KO Melenci
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije kompleksa "SOS Rusanda" u KO Melenci
 • Grafički prikaz granica
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Klek
 • Tekstualni deo Plana
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za dalekovod 110 kV TC Perlez - TC Zrenjanin
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za dalekovod 110 kV TC Perlez - TC Zrenjanin 2 na životnu sredinu
 • Grafički prikaz granica
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Jugoistok" u Zrenjaninu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacija "Jugoistok" u Zrenjaninu na životnu sredinu
 • Grafički prikaz granica
 • Odluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene
 • Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu Zoohigijenske službe
 • Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom
 • Odluka o podizanju spomen obeležja skulpturalnog dela "STOLPERSTEINE" - kamen spoticanja
 • Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju u celosti Plana rada Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - Most za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole "Jovan Trajković" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole "Jovan Trajković" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković - Toza" Elemir
 • Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković - Toza" Elemir
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Stevan Knićanin" Knićanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Stevan Knićanin" Knićanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Branko Radičević" Čenta
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Branko Radičević" Čenta

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex