Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 19 od 05.07.2017.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE, PRAVOBRANILAŠTVA I STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA
  • ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU GRADA ZRENJANINA
  • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE "MILEVA MARIĆ AJNŠTAJN" NA LOKALITETU ZONE JUGOISTOK U K.O. ZRENJANIN I
  • REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE "PROF. DR TIHOMIR VREBALOV" NA LOKALITETU ZONE JUGOISTOK U K.O. ZRENJANIN I
  • STATUT GRADA ZRENJANINA
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE GRADA ZRENJANINA ZA PERIOD OD 2017. DO 2021. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex