Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 18 od 05.07.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 33/2016 i 18/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex